Skip to main content

罗纹棉质运动袜

¥700.00 ¥420.00

这款白色棉质罗纹袜饰有苹果徽标刺绣

  • 均码
  • 长度至脚踝
  • 成分:71% 棉/ 25% 涤纶/ 2% 二烯类弹性纤维/ 2% 氨纶
  • 中国制造
  • 1KC4229110100

71% 棉/25% 涤纶/2% 弹性烯烃纤维

内外翻转洗涤。 与近色衣物一同冷水机洗。 轻柔循环。 不可漂白。 低温烘干。 不可熨烫。

if you have any questions, don't hesitate to reach out to our team