Skip to main content

k, 那么,我应该选购哪个尺寸?

 

每个产品页面均注明了商品标签上的尺寸。请根据我们的尺码对照表来决定您所需的尺寸。


尺码换算
国际 美国 牛仔 意大利 日本
XS 0 25 36 3
S 2 26 38 5
4 27 40 7
M 6 28 42 9
8 29 44 11
L 10 30 46 13